Περιγραφή

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο ? Λύκειο Αγίου Δημητρίου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), είναι δημόσιο ειδικό σχολείο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Εκπαίδευσης της Δ΄ Αθήνας και υπάγεται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.  Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία της κατηγορίας του στη χώρα και σε αυτό φοιτούν 150 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από διαφορετικούς δήμους της Αττικής. Στελεχώνεται από περίπου 40 εκπαιδευτικούς μέλη ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΒΠ και βοηθητικό προσωπικό.

 

Ίδρυση

Το σχολείο ιδρύθηκε με την Υ.Α.100575/Δ3/ΦΕΚ2103/τ.Β΄/19-6-2017, αντικαθιστώντας διαδοχικά το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (Ε.Ε.Γ.) Αγίου Δημητρίου και το Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Αγίου Δημητρίου. Περιλαμβάνει τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:

  1. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  1. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών: Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
  1. Τομέας Μηχανολογίας: Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  1. Τομέας Πληροφορικής: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

Αποστολή

Σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 48, του Ν.4415/2016, τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ορίζονται ως μία από τις ΣΜΕΑΕ της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης <<τα οποία λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση, Διευθυντή και κοινό Σύλλογο Διδασκόντων. Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α΄, Β΄,Γ΄ Δ΄ Γυμνασίου και τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία>>.

 

Οργάνωση και Λειτουργία του Γυμνασίου

Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνασίου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Γυμνασίων της γενικής εκπαίδευσης.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ: i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου, ii) στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, ν) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και νi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

Οργάνωση και Λειτουργία του Λυκείου

Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Λυκείου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη, χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου, και Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Δ΄ Τάξης δύνανται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, να συνεχίσουν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας».

 

Υποδομές

Το σχολείο στεγάζεται σε σύγχρονο σχολικό συγκρότημα στο Δήμο Αγίου Δημητρίου (συστεγάζεται με το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Ε.Ε.Ε.ΕΚ). Διαθέτει 17 αίθουσες διδασκαλίας, 5 αίθουσες εργαστηρίων, 5 αίθουσες γραφείων (Διεύθυνσης, Καθηγητών, ΕΕΠ) & 1 αίθουσα Βιβλιοθήκης, οι οποίες δεν επαρκούν για τη στέγαση όλων των τμημάτων του σχολείου (μερικά τμήματα του Λυκείου καθημερινά λειτουργούν ως "περιφερόμενα").

Ο προαύλιος χώρος είναι επαρκής και περιλαμβάνει πλακόστρωτο, αλσύλλιο και περιφραγμένο γήπεδο 5x5. Ωστόσο, δεν έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση "στεγάστρου", με αποτέλεσμα ο προαυλισμός των μαθητών να είναι αδύνατος όταν βρέχει (παραμένουν στις τάξεις τους) και δύσκολα ανεκτός όταν υπάρχει έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Από το σχολικό έτος 2020-21 όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια και η βιβλιοθήκη διαθέτουν διαδραστικά προβολικά συστήματα. Επίσης έχει γίνει  εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για σύνδεση στο διαδίκτυο, ώστε κατά τη διδασκαλία να υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν και τα ψηφιακά εποπτικά μέσα.

Η μετακίνηση των περισσότερων μαθητών γίνεται από κοινού με τους μαθητές του συστεγαζόμενου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. με σχολικά λεωφορεία που μισθώνονται από την Περιφέρεια Αττικής.

 

Ο Διευθυντής

Χείλαρης Σπυρίδων (ΠΕ25)

Ακολουθήστε μας