Εταιρεία ΑΛΠΑ ΑΒΕΕ της οικογένειας του κυρίου & της κυρίας ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Ευχαριστία για χορηγία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ? ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  στο σχολείο

 

Το σχολικό έτος 2021- 2022, η εταιρεία ΑΛΠΑ ΑΒΕΕ προσέφερε στο σχολείο σημαντικής αξίας ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, τα οποία χρησιμοποιούνται καθημερινά για την ολοκληρωμένη διεξαγωγή όλων των εργαστηριακών, καθώς και των περισσότερων θεωρητικών μαθημάτων.

Η Διεύθυνση και οι Εκπαιδευτικοί του σχολείου, ευχαριστούν θερμά την οικογένεια του κυρίου και της κυρίας ΠΑΠΑΔΑΚΗ για την ευγενική χειρονομία τους.