Το σχολείο στεγάζεται σε σύγχρονο σχολικό συγκρότημα στο Δήμο Αγίου Δημητρίου (συστεγάζεται με το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Ε.Ε.Ε.ΕΚ). Διαθέτει 17 αίθουσες διδασκαλίας, 5 αίθουσες εργαστηρίων, 5 αίθουσες γραφείων (Διεύθυνσης, Καθηγητών, ΕΕΠ) & 1 αίθουσα Βιβλιοθήκης, οι οποίες δεν επαρκούν για τη στέγαση όλων των τμημάτων του σχολείου (μερικά τμήματα του Λυκείου καθημερινά λειτουργούν ως "περιφερόμενα").

Ο προαύλιος χώρος είναι επαρκής και περιλαμβάνει πλακόστρωτο, αλσύλλιο και περιφραγμένο γήπεδο 5x5. Ωστόσο, δεν έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση "στεγάστρου", με αποτέλεσμα ο προαυλισμός των μαθητών να είναι αδύνατος όταν βρέχει (παραμένουν στις τάξεις τους) και δύσκολα ανεκτός όταν υπάρχει έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Από το σχολικό έτος 2020-21 όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια και η βιβλιοθήκη διαθέτουν διαδραστικά προβολικά συστήματα. Επίσης έχει γίνει  εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για σύνδεση στο διαδίκτυο, ώστε κατά τη διδασκαλία να υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν και τα ψηφιακά εποπτικά μέσα.

 

Ακολουθήστε μας